ما باور نداریم که هدف حمله موشک‌های بالستیک هفته گذشته ما بوده باشیم.