رئیس جمهوری فرانسه در بیست و ششمین اجلاس آب و هوایی گلاسکو (کاپ ۲۶) تصریح کرد که چالش جهان اجرای تعهدات پیمان اقلیمی پاریس است که در آن رهبران بر محدود کردن میزان افزایش متوسط دمای جو زمین تاکید کردند.