رئیس‌جمهور فرانسه در اقدامی نشان عالی افتخار این کشور را به فرمانده سرویس مبارزه با تروریسم عراق اعطا کرد.