چشم‌انداز سیاسی چین از زمان روی کار آمدن «شی» به طور قابل توجهی تغییر کرده است. او بیش از هر یک از اسلاف خود اهرم‌های کنترل امور را در دست گرفته است از جمله در مورد مسائل اقتصادی که زمانی عمدتا در اختیار «لی کچیانگ» نخست وزیر بود.