تازه ترین نظرسنجی‌های میدانی، نشان دهنده افت مشهود آرای ائتلاف اردوغان و باغچلی است.