منابع نزدیک به «جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی دولت لبنان اعلام کردند که قرداحی از کابینه این کشور استعفا نمی‌دهد و موضع وی در قبال عربستان تغییری نکرده است.