مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به اقدام خصمانه کی یف علیه مسکو، اعلام کرد: اروپا از نقش سازمان ملل و ترکیه در قبال تصمیم روسیه برای بازگشت به ابتکار غلات قدردانی می کند.