پنتاگون امتناع دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین از رد استفاده از تسلیحات هسته‌ای در جریان درگیری اوکراین را محکوم کرد.