سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی مشغول آموزش نیروهای امنیتی بحرین است.