مورگان فریمن در حال مذاکره است تا در سریالی در فضای «لوسی» نقش‌آفرینی کند.