موج کره‌ای، نو واژه‌ای است که به افزایش شهرت فرهنگ کره از دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان اشاره می‌کند. موج کره‌ای یا «هالیو» اول با گسترش صنعت موسیقی و سریال کره‌ای در کشور‌های آسیای شرقی و جنوب شرقی آغاز شد و بعد‌ها با رشد اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به مفهومی جهانی تبدیل شد.