شمار مبتلایان موج جدید کرونا در ایتالیا سی و سه برابر موج اول است و همین افزایش وحشتناک سبب بروز ترسی فراگیر شده است.