با افزایش موارد ابتلا به کرونا بیمارستان‌های کشور‌های اروپایی تحت فشار قرار گرفتند.