«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز جمعه از فرستاده شده مزدوران خارجی به اوکراین انتقاد کرد.