«ابراهیم ترائوره» رهبر کودتاچی جدید بورکینافاسو با استعفای مشروط «پل هانری دمیبا» که جمعه شب با صدور بیانیه ای از انحلال دولت نظامی تحت رهبری وی خبر داده بود، موافقت کرد.