در حالی که شی جین پینگ رئیس جمهور چین این هفته برای تاجگذاری خود به عنوان امپراتور قرن بیست و یکم چین آماده می‌شد موفقیت سیاست‌های تندروانه خود را در پنج سال گذشته در بوق و کرنا کرد و در این روند هشداری شوم نسبت به آن چه که در راه است را ارائه داد.