کاندیدای مخالفان سوری در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، خود را “رقیب واقعی” بشار اسد، رئیس جمهور فعلی در این انتخابات دانست.