شندرووچ ماه گذشته میلادی از سوی وزارت دادگستری روسیه در فهرست عاملان خارجی قرار گرفت.