رهبر جریان صدر ضمن اعلام کناره گیری نهایی خود از صحنه سیاسی، از تعطیلی بیشتر موسسات وابسته به این جریان عراقی خبر داد.