یک مقام ارشد اطلاعاتی اوکراین مدعی شد پوتین به دلیل بیماری «وخیم» کمتر از دو سال از عمر او باقی مانده است.