یک مقام ارشد آمریکایی درباره آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام گفت: اکنون در مقایسه با دو هفته پیش به حصول توافق در وین نزدیک‌تر شده‌ایم، اما هنوز نتیجه نامشخص است، زیرا برخی شکاف‌ها به قوت خود باقی مانده است.