مفتی سابق مشیخیات جامعه اسلامی در شهر نووی پازار صربستان در هنگام سخنرانی در دانشکده مطالعات اسلامی این شهر در سن ۵۲ سالگی بخاطر سکته قلبی در گذشت و به این مناسبت روز جمعه در شهر نووی پازار روز عزاداری اعلام شده است.