تصویر زنی تازه در ماه‌های اخیر در کنار رهبر کره شمالی دیده شده که اغلب یک کیف دستی به همراه دارد.