مقامات محلی افغانستان در استان هرات اعلام کرد که مولانا «محمدکبابیانی» معاون شورای علمای حوزه غرب این کشور صبح امروز در هرات توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد.