معاون دبیرکل حزب الله لبنان خواستار عذرخواهی عربستان از لبنان شد و گفت: عربستان از این ناراحت است که با وجود پولی‌هایی که به حامیان خود پرداخت کرده، نتوانسته بر تصمیم سیاسی در لبنان تسلط یابد.