سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داد: مصونیت جمعی در برابر بیماری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱ اتفاق نخواهد افتاد.