«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق به دنبال حوادث اخیر در اردن و وقوع کودتا در این کشور، با «عبدالله دوم» به صورت تلفنی گفتگو کرد.