شبکه “کان” رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب گزارش داد که مصر ۱۱ خلبان اسرائیلی را اخراج کرده است.