دبیرخانه هیئت دولت مصر از برنامه‌ریزی برای کاشت ۱۰۰ میلیون درخت در این کشور در ۷ سال آتی خبر داد.