السیسی رئیس جمهور مصر با انتشار پستی در توئیتر پایان بحران کانال سوئز را اعلام کرد.