تیم رسانه‌ای امنیتی عراق از بازداشت “مشاور نظامی” گروه تروریستی داعش، خبر داد.