چین مدعی شد یک “شیء ناشناس” وارد حریم هوایی‌ این کشور شده و پکن آماده شلیک به این شیء است.