دنیای ورزش تورنتو نوشت: سایت عربی «گل» آمار ضعیف مسی در پاری سن ژرمن را تمسخر کرد.