مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه با مثبت ارزیابی کردن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران خواستار تداوم همکاری نزدیک روسیه با دولت جدید ایران شد.