یک مرد ۶۶ ساله ، چهارمین بیماری است که پس از پیوند سلول های بنیادی از یک اهداکننده با جهش ژنتیک خاص مرتبط با مقاومت در برابرHIV، به طور کامل از بیماری ایذر درمان شده است.