ایلان ماسک، مالک جدید توئیتر اعلام کرد مسدودشدن حساب کاربری دونالد ترامپ پس از حمله طرفدارانش به کنگره، اشتباهی ناگوار بود.