در شبانه روز گذشته در لهستان ۲۹ هزار و ۶۰۴ نفر به ویروس کرونا مبتلا و ۵۷۰ نفر براثر آن جان خود را از دست دادند.