پتر کلنر، میلیاردر اروپایی و پولدارترین مرد جمهوری چک در یک حادثه سقوط بالگرد در آلاسکا همراه چهار نفر دیگر از جمله دو مهمان و یک راهنما کشته شد.