یک فوتبالیست جوان با شلیک پلیس جان خود را از دست داد.