سه کودک دانش آموز و معلم آن‌ها روز سه شنبه در یک حمله با چاقو در مدرسه‌ای در ایالت سانتا کاترینای برزیل کشته شدند.