کشتی‌گیر ۱۹ ساله روسیه در حادثه دلخراشی جانش را از دست داد.