این تابلو نقاشی که در آن مسیح در حالی که تاجی از جنس خار بر سر دارد، پیش از این در سال ۱۹۶۳ نیز به عنوان اثر «بوتیچلی» در یک حراجی به قیمت ۲۶ هزار دلار فروخته شده بود. به تصویر کشیده شده است.