خوان جویا بورخا، بازیگر و کمدین اسپانیایی که شیوه عجیب و متحصر به فرد خندیدن او میلیون‌ها بار در شبکه‌های اجتماعی دیده و استفاده شده است در ۶۵ سالگی به دلیل بیماری از دنیا رفت.