مسدود شدن ۹ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا، شرایط را در این کشور وخیم کرده است.