رییس جمهور روسیه و نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز درباره سوریه تلفنی گفتگو کردند.