مذاکرات سه جانبه نمایندگان نیرو‌های نظامی روسیه، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان از دیروز در مسکو از سر گرفته شد.