در حالی که مذاکرات راهبردی میان آمریکا و عراق در جریان است، گمانه زنی ها زیادی پیرامون آینده روابط میان دو کشور و به ویژه مسئله ماندن یا رفتن نیروهای آمریکایی از عراق مطرح شده است.