برخی رسانه‌های خارجی در هفته گذشته درباره نشستی که قرار است اوایل آوریل (اواسط فروردین ۱۴۰۰) از سوی ایران و آژانس برگزار شود گمانه زنی کرده‌اند که این نشست برای بحث درباره ”موضوعات جدید فنی” است.