مدیر عامل شبکه اجتماعی توییتر به اظهارنظر در مورد اخراج رییس جمهور آمریکا از این شبکه پرداخت.