مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگویی عنوان کرد که آژانس اتمی قید پیگیری برای رسیدن به شفاف‌سازی هسته‌ای از سوی ایران را نخواهد زد.